NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Een probleem met een gemachtigde

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van een octrooigemachtigde of octrooibureau? En wordt uw probleem niet serieus genomen of opgelost? Dan kunt een klacht indienen bij de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft de taak om geschillen tussen een (ex-)cliënt en een octrooigemachtigde of octrooibureau op te lossen als ze er zelf niet uitkomen.

Wat doet de Raad van Toezicht voor u?

De Raad van Toezicht doet uitspraak of uw klacht helemaal, gedeeltelijk of niet gegrond is. Afhankelijk van uw klacht, probeert de Raad van Toezicht te bemiddelen tussen u en uw octrooigemachtigde. Als een gemachtigde de gedragsregels voor octrooigemachtigden heeft geschonden kan de Raad hem waarschuwen of berispen of zelfs schorsen of uit het ambt zetten.

Hoe dien ik een klacht in?

U moet klachten schriftelijk indienen bij de Raad van Toezicht binnen vijf jaar nadat het probleem zich heeft voorgedaan. Om de klacht zo helder mogelijk te verwoorden wordt aangeraden gebruik te maken van een daartoe ontworpen klachtenformulier en daar alle relevante stukken als bijlagen bij te voegen. U kunt de klacht met bijlagen (bij voorkeur) mailen naar de secretaris van de Raad van Toezicht.

De heer Johan Volmer, E-mail: rvt-secretaris@octrooigemachtigde.nl

U mag de betreffende stukken ook per post versturen aan de Secretaris van de Raad van Toezicht:

Raad van Toezicht
Orde van Octrooigemachtigden
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk

De Raad van Toezicht kan contact met u opnemen om meer informatie te vragen.