NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Regelgeving

Octrooibescherming is in Nederland wettelijk geregeld in de Rijksoctrooiwet en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling. De wet geeft ook regels voor het functioneren van de Orde,  voor de Raad van Toezicht en voor de opleiding tot octrooigemachtigde. Verder zijn er afspraken tussen de Orde en de overheid over het stimuleren van het octrooisysteem, de stage als onderdeel van de opleiding en de Permanente Educatie.

Om meer duidelijkheid te kunnen krijgen over de procedurele regels die gelden in de wettelijke adviesprocedure (ex art. 84 Row95), heeft OCNL de ‘Leidraad Wettelijk Advies’ opgesteld. Bijgaand de eerste versie van deze Leidraad.