NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Octrooien in Nederland

Wlit u in Nederland uw product of idee beschermen met een octrooi? Dan heeft u meestal een octrooigemachtigde nodig om de aanvraag te schrijven en eventueel aan te passen op basis van het nieuwheidsrapport van het Octrooicentrum Nederland.

Direct een Nederlands octrooi aanvragen

Octrooien worden in Nederland verleend door Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  • De aanvraagprocedure begint met het invullen van het aanvraagformulier en het opsturen van een octrooidocument waarin u uw uitvinding beschrijft (octrooiaanvraag). Deze aanvraag moet voldoen aan allerlei formele en inhoudelijke eisen.
  • Vervolgens moet u binnen 13 maanden een onderzoek naar de stand van de techniek aanvragen, anders vervalt uw aanvraag. Octrooicentrum Nederland legt het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek vast in een Nieuwheidsrapport en vormt zich een mening over de inhoudelijke octrooivereisten als octrooieerbaarheid, nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid van uw uitvinding (de Opinie). U krijgt het nieuwheidsrapport en de Opinie binnen 9 maanden. Soms moet u uw aanvraag naar aanleiding daarvan nog aanpassen.
  • Na 18 maanden publiceert Octrooicentrum Nederland uw octrooi in het Nederlandse octrooiregister. Zo snel mogelijk daarna wordt het octrooi verleend. Het Octrooicentrum Nederland kijkt niet naar de inhoudelijke kant. Dus ondanks een negatief nieuwheidsrapport of onjuiste aanpassingen zal het Nederlandse Octrooi verleend worden. Of dit octrooi geldig is en waarde heeft zal uiteindelijk door een rechter worden bepaald als het wordt aangevochten voor de rechtbank.

Octrooirechten in Nederland via een Europees octrooi

Een andere manier om een in Nederland geldig octrooi te krijgen is door (na een eventuele PCT-aanvraag) een Europese octrooiaanvraag in te dienen. in Europa wordt, in tegenstelling tot in Nederland, wel inhoudelijk naar de geldigheid gekeken. Die geldigheid kan nog altijd voor de rechter worden aangevochten, maar u kunt er dan vanuit gaan dat het octrooi in de meeste gevallen geldig is en zal standhouden voor de rechter.

Het is niet mogelijk om een PCT-aanvraag direct als Nederlandse octrooiaanvraag voort te zetten.

» Lees meer over internationale octrooiaanvragen

Taal van de aanvraag

U mag een aanvraag voor een Nederlands octrooi ook in het Engels indienen, maar de conclusies (claims) moeten wel in het Nederlands gesteld zijn.

Duur van octrooirechten

Het octrooi is maximaal 20 jaar geldig. Om het octrooi geldig te houden moet u jaarlijks instandhoudingtaksen betalen.