NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Wat doet een gemachtigde voor u?

De octrooigemachtigde helpt u om uw uitvindingen te beschermen, door octrooien of andere vormen van bescherming aan te vragen, te handhaven en te beheren. Ook adviseert de gemachtigde u over het omgaan met andermans octrooirechten: betwisten, een licentie nemen of uw vinding aanpassen zodat die niet meer onder het octrooi valt.

Octrooi aanvragen

De octrooigemachtigde gaat eerst na of uw kennis, proces, product of idee wel beschermd kan worden:

  • Bestaan er al oplossingen voor het probleem?
  • Is het idee nieuw en inventief?
  • Heeft uw product een karakteristiek uiterlijk?
  • Maakt het idee inbreuk op andere octrooien?

En gaat dan na of bescherming voor u wel zinvol is:

  • Is het niet te makkelijk om een andere oplossing te bedenken?
  • Kunt u inbreuk makkelijk opsporen en aanvechten?
  • Heeft de vinding een grote commerciële waarde?

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen adviseert de gemachtigde u of een octrooi of model- of merkregistratie de aangewezenvorm van bescherming is. Of dat geheimhouding, publicatie of auteursrecht een betere optie is.

Uw octrooienportefeuille beheren

Als u eenmaal een octrooi heeft, moet u strategische keuzes maken: hoe lang blijf ik mijn vinding beschermen? In welke landen heb ik bescherming nodig. Hoe ga ik het octrooi exploiteren: door licenties, verkoop of uitruil? De kennis en ervaring van een gemachtigde helpen u de juiste beslissingen te nemen.

Inbreuk op uw rechten bestrijden

U moet zelf in de gaten houden of een concurrent inbreuk op uw octrooi maakt. Als dat zo is dan is het aan te raden om de inbreukmaker te laten weten dat hij uw rechten schendt en hem te vragen te stoppen. Soms is dat al voldoende: de inbreuk was een vergissing, de inbreukmaker wist niet van uw octrooi, of iemand hoopte dat u het niet zou merken of niets zou doen. Zo niet, dan kunt u een rechtszaak beginnen of aansturen op een schikking. Raadpleeg een octrooigemachtigde om te achterhalen hoe sterk uw octrooirecht is en wat de (kosten)effectiefste aanpak is. Als het tot een rechtszaak komt, moet u vaak ook een advocaat inschakelen.

Belemmerende octrooien van anderen aanvechten of omzeilen

Dreigt andermans octrooi u te belemmeren bij het gebruiken van cruciale vindingen? Een octrooigemachtigde kan proberen aan te tonen dat het octrooi ongeldig is (oppositie of rechtszaken voeren). Of als hij van mening is dat het octrooi sterk en geldig is kan hij u adviseren uw eigen vinding te veranderen zodat die buiten het octrooirecht van de concurrent valt. Zo kunt u vaak blijven doen wat u doet.

Adviseren over licentie-overeenkomsten

De octrooigemachtigde heeft de kennis en ervaring om u te helpen een goede licentie-overeenkomst te sluiten. Nog steeds zijn er bedrijven die betalen voor een licentie voor de Nederlandse markt op basis van een octrooirecht dat niet voor ons land blijkt te gelden. Ze hadden de vinding ook zonder deze overeenkomst en betaling mogen toepassen.

Kennis beschermen bij samenwerking

Bedrijven en kennisinstituten werken steeds vaker samen bij R&D-projecten. Octrooigemachtigden zorgen dan voor duidelijke afspraken over intellectueel eigendom en verdeling van de resultaten van de gemeenschappelijke R&D.