NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Octrooien in het buitenland

Wilt u uw product of idee buiten Nederland beschermen? Ook daarmee kunnen octrooigemachtigden u helpen. Vrijwel alle Nederlandse octrooigemachtigden zijn ook Europese octrooigemachtigde. Bovendien zijn ze gekwalificeerd om octrooien aan te vragen in alle landen die deelnemen aan het Patent Cooperation Treaty (PCT). In de overige landen behartigen ze uw belangen in samenwerking met hun wereldwijde netwerk van collega’s met kennis van de lokale octrooiwetgeving.

Octrooien zijn nationale rechten; ze worden per land verleend volgens de daar geldende octrooiwetgeving. Dat betekent dat u bij elk land opnieuw te maken krijgt met behandelings- en vertaalkosten. U moet dus goed afwegen in welke landen bescherming voor u belangrijk genoeg is om die investering te rechtvaardigen. Er zijn wel internationale procedures die de verlening in verschillende landen bundelen. Voorbeelden zijn het Europees Octrooiverdrag en het Patent Cooperation Treaty (PCT). Deze procedures hebben voor u ook het voordeel dat ze voorlopige bescherming (registratie) bieden, waardoor u de beslissing kunt uitstellen in welke landen u uiteindelijk octrooi aanvraagt.

Octrooien aanvragen in landen van het Patent Cooperation Treaty

Het Patent Cooperation Treaty (PCT) biedt een eenvoudige en relatief goedkope procedure voor de voorlopige bescherming van uitvindingen in 152 deelnemende landen tegelijk. Later kunt u kiezen in welk land u deze internationale octrooiaanvraag voortzet om daar een nationaal octrooi te krijgen.

» Meer over het PCT

Octrooi in Europa aanvragen

U kunt voor elk Europees land (inclusief niet EU landen zoals Noorwegen, Zwitserland, Turkije etc.) waar u uw product of idee wilt beschermen afzonderlijk een octrooi aanvragen. Of u kunt de aanvraag bundelen en een Europees octrooiaanvraag indienen. Dan krijgt u met een enkele verleningsprocedure octrooi in een groot aantal Europese landen. De Europese procedure leidt na 18 maanden tot publicatie van de aanvraag. De afhandeling van een Europese aanvraag duurt gemiddeld 4 jaar. Na verlening kunt u beslissen in welke Europese landen u met het octrooi verder wil gaan. Gedurende 9 maanden vanaf de publicatie van de verlening kan oppositie worden ingediend. Dat kan ertoe leiden dat de verleende bundel octrooien wordt herroepen of gewijzigd. Als een Europees octrooi verleend is, zijn de rechten nationaal geregeld. Het is dan een verzameling nationale octrooien voor elk land dat u selecteert. Ook bescherming tegen inbreuk moet u in elk land afzonderlijk regelen.

» Meer over octrooi aanvragen in Europa
» Zoek gemachtigden die ook Europees gemachtigde zijn

Vanaf 2015: unitair octrooi voor Europa

Het Europees Parlement heeft besloten één octrooi voor de EU landen in te voeren (alleen Spanje en Italië doen niet mee). De verwachting was dat begin 2018 het eerste Europese octrooi zou worden uitgegeven. Die datum is nu onzeker vanwege Brexit. Op dit moment is zelfs nog onzeker of Groot-Brittanië onderdeel van het unitaire octrooi zal zijn.

Zodra het unitaire octrooi wordt ingevoerd zal de aanvraag eenvoudiger worden omdat u niet meer te maken heeft met verschillende regels per land. Bovendien hoeft u de aanvraag nog maar in drie talen te publiceren: Frans, Duits of Engels. Ook wordt een Centraal Octrooigerecht opgericht waar terechtkunt u voor bescherming in alle EU landen.

» Meer over het unitair octrooi

Meer weten?

Wilt u weten wat in uw geval de juiste internationale beschermingsstrategie is?
Vraag dan advies aan een van onze geregistreerde octrooigemachtigden.

» Lees ook Octrooien in Nederland