NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Wat kost een gemachtigde?

Als u een octrooigemachtigde inhuurt wilt u een indicatie van de kosten krijgen. De octrooigemachtigde zal daarvan een schatting maken en zeggen of die kosten tegen de verwachte baten opwegen.

Tarieven gemachtigden

Er zijn geen vaste prijzen voor de diensten van octrooigemachtigden. Ze zijn vrij om zelf hun tarieven te bepalen. Die zijn vergelijkbaar met die van advocaten. Meestal is een eerste oriënterend gesprek gratis. Octrooigemachtigden bepalen ook zelf hun declaratiemethode, bijvoorbeeld op basis van uurtarief, een vast bedrag of een kaderafspraak. 'No cure no pay' is in Nederland voor octrooigemachtigden niet toegestaan.

Afspraken maken

Maak vooraf duidelijke afspraken over de declaratiewijze en vraag om een schatting van de kosten en regelmatige updates van de financiële stand van zaken. Bij een uurtarief is het van belang te weten hoeveel tijd de octrooigemachtigde aan uw zaak denkt te gaan besteden. Dat is vooraf alleen bij benadering te zeggen omdat er veel onzekere factoren zijn. Uw zaak kan bij nader inzien toch meer tijd vergen. Daarover moet uw octrooigemachtigde u dan wel tussentijds informeren.

Overige kosten octrooi

Bij een octrooi komen in ieder geval ook nog de kosten kijken van:

  • een onderzoek naar de stand van de techniek
  • het aanvragen en verlenen van het octrooi
  • instandhoudingstaksen om uw octrooirecht in stand te houden
  • vertaalkosten (bij een internationaal octrooi of als een Europese octrooiaanvraag in het Duits of Frans wordt ingediend)

Kosten verdedigen octrooi

Veel mensen zullen ervoor terugschrikken om inbreuk te maken op een octrooi. Maar anderen niet, of denken dat het octrooi niet geldig is. Een octrooi is dan pas iets waard als u bereid bent om het te verdedigen. Daarom moet u zich ook afvragen of u zich de kosten van het opsporen en bestrijden van inbreuk kunt veroorloven.

Het aanvragen van octrooien op innovaties is voor MKB-bedrijven wel degelijk lucratief. Hoewel kleinere bedrijven vaak aannemen dat de baten niet zouden opwegen tegen de kosten, heeft octrooieren een positief effect op de winstgevendheid van het MKB, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de KU Leuven.

Afwegen van kosten en baten

Octrooigemachtigden helpen u te bepalen of een octrooi in uw situatie de beste optie is. Is het octrooi haalbaar, levert het u voldoende commercieel en strategisch voordeel op om de investering in het aanvragen, beheren en verdedigen van een octrooi te rechtvaardigen? Voordelen van een octrooi kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • een groter marktaandeel of grotere afzetmarkt
  • een hogere vraagprijs
  • meer aantrekkingskracht op investeerders

Blijkt octrooieren niet zinvol, dan zullen octrooigemachtigden u aanraden ervan af te zien, en eventueel een andere, goedkopere vorm van bescherming van uw idee voorstellen, zoals geheimhouding, modelrecht of merkenrecht. Of ze kunnen voorstellen gebruik te maken van uw voorsprong bij de introductie of uw idee te publiceren zodat een ander het niet meer kan beschermen.

Als beroepsgroep zijn we ervan bewust dat onze dienstverlening voor bedrijven niet goedkoop is. We kunnen dan ook goed uitleggen wat onze toegevoegde waarde is.

Lees ook: » Heb ik echt een octrooigemachtigde nodig?