NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Heb ik echt een gemachtigde nodig?

Het advies van een octrooigemachtigde is een hele investering. Maar het biedt dan ook de zekerheid dat de gekwalificeerde technisch-juridische expertise aanwezig is die cruciaal is voor een goede bescherming van innovaties. Dat geldt niet voor de diensten van zelfbenoemde ‘octrooi-experts’ of ‘octrooiadviseurs’.

U kunt een octrooiaanvraag zelf opstellen om de kosten van het inschakelen van een octrooigemachtigde te besparen, maar dat is niet verstandig. De uitvinding moet namelijk zeer nauwkeurig worden omschreven in de octrooiaanvraag. Als de beschrijving en claims niet kloppen en/of niet aan de juridische eisen voldoen, dan krijgt u een octrooirecht dat juridisch weinig of niets waard is. Alleen bij octrooigemachtigden bent u er zeker van dat ze gekwalificeerd zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. Zij zijn opgeleid om uw uitvinding zo gunstig mogelijk te verwoorden. Bovendien hebben ze een geheimhoudingsplicht en ze zijn onderworpen aan een wettelijke tuchtregeling. Dat betekent dat u een klacht kunt indienen tegen een octrooigemachtigde als u niet tevreden bent over de dienstverlening.

De kunst van een goed octrooi is om zo weinig mogelijk woorden te gebruiken. Genoeg om te laten zien dat het nieuw is en werkt, maar zonder onnodige uitweidingen die een ander kan aangrijpen om het octrooi te omzeilen. Het kost veel oefening om dat onder de knie te krijgen.

Octrooiadviseurs of octrooi-experts zijn niet gecertificeerd
Wanneer u andere partijen inschakelt zoals zelfbenoemde octrooiadviseurs of octrooi-experts heeft u geen kwaliteitsgarantie. Zij zijn niet door de overheid gecertificeerd en dus niet gegarandeerd deskundig. De kans is daarom groot dat ze een aanvraag voor u indienen die niet voldoet aan de formele of inhoudelijke eisen. Twijfelt u of u wel te maken heeft met een octrooigemachtigde? Zoek dan in ons overzicht van geregistreerde octrooigemachtigden.

Een octrooigemachtigde overziet als enige alle aspecten van intellectueel eigendom
Wanneer u nog nadenkt over het beschermen van uw vinding is advies van een octrooigemachtigde cruciaal. Een octrooigemachtigde is de enige expert in zowel merken-, modellen- als octrooirecht en geeft u het beste advies over welke vorm van bescherming in uw situatie het beste is.

Een gemachtigde is onmisbaar bij het verdedigen of betwisten van octrooien
Ook als u een octrooi van een concurrent betwist, u iemand aanklaagt die inbreuk maakt op uw octrooi, of u wordt zelf aangeklaagd vanwege vermeende inbreuk is de technisch-juridische expertise van en octrooigemachtigde essentieel. Wel heeft u dan meestal ook een advocaat nodig.

Lees ook: » Wat doet een octrooigemachtigde voor mij?