NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Missie en visie

Missie d.d. 2015

De Orde van Octrooigemachtigden is een bij wet ingestelde groep beëdigde dienstverleners,
die onafhankelijk zijn en ondersteuning en advies geven ten aanzien van alle aspecten van intellectueel eigendom en de daaraan verbonden rechten,
waarbij integriteit, laagdrempeligheid, klantgerichtheid en professionaliteit voorop staan,
met het doel een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht en concurrentiepositie van ondernemend Nederland.

Visie d.d. april 2020

 De visie 2020-2025