NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Commissies

De commissies van de Orde houden zich bezig met onderwerpen als opleiding en deskundigheidsbevordering, nationale en internationale wetgeving, belangenbehartiging en interne en externe communicatie.

Juridische Commissie

 • Peter de Lange (voorzitter)
 • Eveline van Dam
 • Reini van Leeuwen
 • Frodo Ferro
 • Erik Visscher
 • Leo Jessen
 • Michiel de Baat
 • Isabelle Wolterink (bestuur)

Commissie Internationale Ontwikkelingen

 • Jeroen du Pont (voorzitter)
 • Poul de Haan (secretaris)
 • Mark van Eekelen
 • Patricia Ringeling
 • Rick de Zeeuw
 • Matt Burton
 • Roelie Kingma
 • Kathelijne Wintraecken
 • Jaap Mannaerts (bestuur)

Commissie Jonge Orde

 • Daan Verhagen
 • Iris Lambert
 • Yara van Huppelschoten
 • Atze van Stralen
 • Michael van den Bergh
 • Sophie Overbeek
 • Marco Coolen (bestuur)

Commissie Beroepsvoorlichting

 • Saskia Schildkamp (contactpersoon)
 • Gabor Abbas
 • Brigitte Geurts
 • Vincent Rijsdijk
 • Reynier Burnaby Lautier
 • Martijn Timmermans
 • Marco Coolen (bestuur)

Commissie PR

 • Patrick van Ginneken (voorzitter)
 • Kathelijne Wintraecken
 • Rinie van Helden
 • Alexander van Loon
 • Erik de Cock van Gimst
 • Dennis Versteeg (bestuur)

Commissie Professionele Ontwikkeling

 • Laura van Eekelen
 • Rike Dekker
 • Teun van den Heuvel

Nederlandse ANIPA-delegatie

 • Tiem Reijns (bestuur)
 • Isabelle Wolterink (bestuur/vice-voorzitter)

Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden

 • Anouk Boon (Vereniging van Industriële Eigendom)
 • Thijs Spigt (Octrooicentrum Nederland) 
 • Jaap Mannaerts (Orde van Octrooigemachtigden)
 • Harrie Marsman (Orde van Octrooigemachtigden) (penningmeester)
 • Petri van Someren (Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden) (voorzitter)
 • Guno Tjon (Vereninging VNO-NCW) (secretaris)

Commissie IE van VNO/NCW

 • Dirk Schulze (voorzitter)
 • Tiem Reijns (bestuur)

Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (CVO)

 • Louw Feenstra (voorzitter)
 • Yme Groeneveld (secretaris/penningmeester)
 • Leo  Jessen
 • Arnt Aalbers (bestuur)

Platform Formalities Officers

 • Dolinda de Proost (voorzitter)
 • Jean Abspoel (vicevoorzitter)
 • Arthur Van Steenbergen (penningmeester)
 • Melanie Custers- Van Spronsen (secretaris)
 • Friso Onderdelinden
 • Ellen Offenberg
 • Richard Loef
 • Isabelle Wolterink (bestuur)

Nederlandse epi Council

 • Tiem Reijns
 • Rike Dekker
 • Robbert-Jan de Lang
 • Thea van der Wijk
 • Tony Tangena
 • Roel van Woudenberg

Plaatsvervangende leden:

 • Cees Mulder
 • Arie Blokland
 • Willem Niesing
 • Huub Maas
 • Huaizhou Shi
 • Bart van Wezenbeek

Commissie van Acht (Octrooien)

 • dhr. Spigt (voorzitter) (Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • dhr. Van der Burg (secretaris) (Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • dhr. Van Beukering (Ministerie van Economische Zaken)
 • dhr. Van Peursem (Hoge raad der Nederlanden)
 • dhr. Blok (Het gerechtshof Den Haag)
 • dhr. Van Walderveen (Rechtbank Den Haag)
 • dhr. Pors (Vereniging voor Industriële Eigendom)
 • dhr. Van Gardingen (Vereniging voor Industriële Eigendom)
 • dhr. Corsten (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Steenbeek (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Klein (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Land (Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden)
 • dhr. Feenstra (Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden)
 • dhr. De Lang (Orde van Octrooigemachtigden)
 • dhr. Reijns (bestuur)