NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Commissies

De commissies van de Orde houden zich bezig met onderwerpen als opleiding en deskundigheidsbevordering, nationale en internationale wetgeving, belangenbehartiging en interne en externe communicatie.

Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden

 • mw. Baele (Vereniging van Industriële Eigendom)
 • dhr. De Groot (Octrooicentrum Nederland) (secretaris)
 • dhr. Mannaerts (Orde van Octrooigemachtigden)
 • dhr. Marsman (Orde van Octrooigemachtigden) (penningmeester)
 • dhr. Tangena (Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden) (voorzitter)
 • dhr. Tjon (Vereninging VNO-NCW)

Commissie IE van VNO/NCW

 • dhr. Schulze (voorzitter)

Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (CVO)

 • dhr. Feenstra (voorzitter)
 • dhr. Land (secretaris/penningmeester)
 • dhr.  Jansen

Platform Formalities Officers

 • mw. De Proost (voorzitter)
 • dhr. Van Egmond (vicevoorzitter)
 • dhr. Van Steenbergen (penningmeester)
 • mw. Custers- Van Spronsen (secretaris)
 • dhr. Ehrenburg
 • mw. Offenberg
 • dhr. Abspoel

Juridische Commissie

 • dhr. De Lange (voorzitter)
 • dhr. Ferro
 • dhr. Visscher
 • dhr. Jessen
 • dhr. De Baat
 • mw. De Grave-Wolterink (bestuur)

Commissie Internationale Ontwikkelingen

 • dhr. Du Pont (voorzitter)
 • dhr. De Haan (secretaris)
 • dhr. Burton
 • mw. Donners
 • mw. Kingma
 • dhr. Nelissen
 • mw. Panina
 • mw. Ringeling
 • mw. Wintraecken
 • dhr. De Zeeuw
 • dhr. Mannaerts (bestuur)

Commissie Jonge Orde

 • dhr. Kamphuis (voorzitter)
 • mw. Geurts
 • dhr. Hipgrave Ederveen
 • dhr. Brigou
 • dhr. Koekoek
 • mw. Cazemier (bestuur)

Nederlandse CNIPA-delegatie

 • mw Van Wanrooij (bestuur)

Nederlandse epi Council

 • dhr. Tangena (president)
 • mw. Hogenbirk
 • dhr. Mulder
 • dhr. Blokland
 • dhr. Schoenmaker
 • dhr. Kraak

Plaatsvervangende leden:

 • dhr. Ketelaars
 • dhr. Aalbers
 • dhr. Van Wezenbeek
 • dhr. Clarkson
 • dhr. Du Pont
 • dhr. Land

Commissie van Acht (Octrooien)

 • dhr. De Groot (voorzitter) (Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • dhr. Van der Burg (secretaris) (Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • dhr. Van Beukering (Ministerie van Economische Zaken)
 • dhr. Van Peursem (Hoge raad der Nederlanden)
 • dhr. Blok (Het gerechtshof Den Haag)
 • dhr. Van Walderveen (Rechtbank Den Haag)
 • dhr. Pors (Vereniging voor Industriële Eigendom)
 • dhr. Dack (Vereniging voor Industriële Eigendom)
 • dhr. Corsten (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Steenbeek (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Klein (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Land (Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden)
 • dhr. Feenstra (Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden)
 • dhr. Cavelaars (Nederlandse Orde van Uitvinders)
 • mw. Van Wanrooij (Orde van Octrooigemachtigden)
 • dhr. De Lang (Orde van Octrooigemachtigden)

Commissie Beroepsvoorlichting

 • dhr Hogeweg (contactpersoon)
 • dhr. Breukink
 • dhr. Abbas
 • mevr. Schildkamp

Commissie PR

 • dhr. Reuter