NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Commissies

De commissies van de Orde houden zich bezig met onderwerpen als opleiding en deskundigheidsbevordering, nationale en internationale wetgeving, belangenbehartiging en interne en externe communicatie.

Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden

 • mw. Boon (Vereniging van Industriële Eigendom)
 • dhr. De Groot (Octrooicentrum Nederland) (secretaris)
 • dhr. Mannaerts (Orde van Octrooigemachtigden)
 • dhr. Marsman (Orde van Octrooigemachtigden) (penningmeester)
 • dhr. Tangena (Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden) (voorzitter)
 • dhr. Tjon (Vereninging VNO-NCW)

Commissie IE van VNO/NCW

 • dhr. Schulze (voorzitter)

Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (CVO)

 • dhr. Feenstra (voorzitter)
 • dhr. Groeneveld (secretaris/penningmeester)
 • dhr.  Jessen

Platform Formalities Officers

 • mw. De Proost (voorzitter)
 • dhr. Abspoel (vicevoorzitter)
 • dhr. Van Steenbergen (penningmeester)
 • mw. Custers- Van Spronsen (secretaris)
 • dhr. Onderdelinden
 • mw. Offenberg
 • dhr. Loef

Juridische Commissie

 • dhr. De Lange (voorzitter)
 • mw. Van Dam
 • mw. Van Leeuwen
 • dhr. Ferro
 • dhr. Visscher
 • dhr. Jessen
 • dhr. De Baat
 • mw. De Grave-Wolterink (bestuur)

Commissie Internationale Ontwikkelingen

 • dhr. Du Pont (voorzitter)
 • dhr. De Haan (secretaris)
 • dhr. Burton
 • mw. Donners
 • mw. Kingma
 • dhr. Nelissen
 • mw. Panina
 • mw. Ringeling
 • mw. Wintraecken
 • dhr. De Zeeuw
 • dhr. Mannaerts (bestuur)

Commissie Jonge Orde

 • dhr. Tim van Beelen (voorzitter)
 • dhr. Ronald Wiegers
 • dhr. Anne de Blécourt
 • mw. Laura van Eekelen
 • mw. Sharina Ibrahim
 • mw. Cazemier (bestuur)

Nederlandse CNIPA-delegatie

 • dhr Reijns (bestuur)
 • mw. De Grave (bestuur)

Nederlandse epi Council

 • dhr. Blokland
 • dhr. Ketelaars
 • dhr. De Lang
 • dhr. Mulder
 • dhr. Tangena
 • dhr. Van Woudenberg

Plaatsvervangende leden:

 • mw. Hogenbirk
 • dhr. Kraak
 • dhr. Land
 • dhr. Maas
 • dhr. Du Pont
 • dhr. Van Wezenbeek

Commissie van Acht (Octrooien)

 • dhr. De Groot (voorzitter) (Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • dhr. Van der Burg (secretaris) (Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • dhr. Van Beukering (Ministerie van Economische Zaken)
 • dhr. Van Peursem (Hoge raad der Nederlanden)
 • dhr. Blok (Het gerechtshof Den Haag)
 • dhr. Van Walderveen (Rechtbank Den Haag)
 • dhr. Pors (Vereniging voor Industriële Eigendom)
 • dhr. Dack (Vereniging voor Industriële Eigendom)
 • dhr. Corsten (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Steenbeek (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Klein (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Land (Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden)
 • dhr. Feenstra (Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden)
 • dhr. Cavelaars (Nederlandse Orde van Uitvinders)
 • mw. Van Wanrooij (Orde van Octrooigemachtigden)
 • dhr. De Lang (Orde van Octrooigemachtigden)

Commissie Beroepsvoorlichting

 • mevr. Schildkamp (contactpersoon)
 • dhr. Abbas
 • mevr. Geurts
 • dhr. Rijsdijk

Commissie PR

 • dhr. Van Oeffelt (voorzitter)
 • mw. Wintraecken
 • dhr. Van Helden
 • dhr. Willems
 • dhr. Van Ginneken