NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Bestuur van de Orde

Het bestuur van de Orde wordt gekozen door de leden. Op dit moment is de samenstelling als volgt:

Voorzitter ir. T.G.P. Reijns mail
Secretaris Mw. Dr. Ir. A.E. Cazemier mail
Penningmeester Ir. A.R. Aalbers mail
Leden

drs. J. Mannaerts
mw. ir. I.J.C.M.E. de Grave-Wolterink
ir. M.C.J. Coolen
Dr. Ir. D.J. Versteeg