NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Hoe word ik gemachtigde?

De titel van octrooigemachtigde is wettelijk beschermd. Je kunt dan ook alleen octrooigemachtigde worden door het examen te halen en een stage onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde te doorlopen.

Je hebt allereerst een technische of exacte opleiding op masterniveau nodig zoals bijvoorbeeld:

  • werktuigbouw, lucht- en ruimtevaarttechniek of elektrotechniek
  • industrieel ontwerpen, civiele techniek of bouwkunde
  • chemie, chemische technologie of biochemie
  • biotechnologie, moleculaire biologie of microbiologie
  • medicijnen, farmacie of diergeneeskunde
  • informatica, materiaalkunde of natuurkunde

Als je aan die voorwaarde voldoet, kun je solliciteren op een (betaalde) stageplaats bij een octrooibureau of -afdeling. De meeste octrooigemachtigden hebben enkele jaren ervaring op hun technische vakgebied of zijn gepromoveerd.

De stage

Als je wordt aangenomen werk je drie jaar als octrooigemachtigde in opleiding onder begeleiding van een gekwalificeerd octrooigemachtigde (je mentor). Je begint het vak te leren door kleine taken over te nemen, die je mentor nakijkt. Langzamerhand krijg je grotere opdrachten en meer zelfstandigheid. Zo krijg je steeds meer ervaring met de juridische manier van denken en oefen je je in het opstellen van adviezen en octrooiaanvragen.

De theorie

Tegelijkertijd volg je in deeltijd de theoretische opleiding bij je stageorganisatie of bij Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden. Je leert dan:

  • juridische kennis (algemeen burgerlijk recht, octrooirecht en overig rechten betreffende het intellectueel eigendom zoals merken- en modellenrecht, Europees recht/mededinging) en beroepsattitude
  • communicatieve vaardigheden
  • praktische vaardigheden met betrekking tot octrooiaanvragen en inbreukadviezen

Het vraagt een forse tijdsinvestering om de opleiding – met veel zelfstudie - naast de stage af te ronden.
» Lees meer over de opleiding

Het examen

Het Nederlandse examen voor octrooigemachtigden bestaat uit drie proefopdrachten (het schrijven van een octrooiaanvraag, het verdedigen van een octrooiaanvraag en een advies). De andere 3 tentamens toetsen de theorie. De tentamens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie Octrooigemachtigden.
» Lees meer over het examen

Inschrijven in het register

Nadat je drie jaar onder begeleiding werkervaring het opgedaan en de examens hebt gehaald, word je beëdigd en ingeschreven in het Register voor Octrooigemachtigden. Na deze verplichte inschrijving kun je als zelfstandig Nederlands octrooigemachtigde aan de slag in de vrije praktijk, of bij een octrooibureau of bij een bedrijf.
Een octrooigemachtigde die niet langer ingeschreven wil zijn in het octrooigemachtigdenregister, kan zich uitschrijven (Art 27j, lid 2) door een verzoek tot uitschrijving te sturen aan het OCNL. Het OCNL zal deze uitschrijving vervolgens aan het secretariaat van de Orde van Octrooigemachtigden mededelen (Art 27j, lid 3).

Ook Europees octrooigemachtigde worden?

De meeste Nederlandse octrooigemachtigden zijn daarnaast ook Europees Octrooigemachtigde (European Patent Attorney). Hiervoor kun je een 16 maanden durende opleiding volgen. Ook hierbij hoort een stage, maar de Nederlandse stage voldoet hiervoor ook. In de praktijk krijgt iedere Nederlandse octrooigemachtigde immers al te maken met Europees recht. Vaak lopen de Nederlandse en Europese opleiding dan ook door elkaar heen.

Permanente educatie

Na je inschrijving ben je verplicht je kennis op peil te houden en elk jaar een bepaald aantal studiepunten te halen (zie verordening Permanente Educatie). Zo blijf je op de hoogte van wetswijzigingen, jurisprudentie en ontwikkelingen op je vakgebied.

Herinschrijving voor examiners

Nederlandse octrooigemachtigden die zich hebben laten uitschrijven en daarna werkzaam zijn geweest als Examiner bij het OCNL of het EOB, kunnen zich opnieuw laten inschrijven als Octrooigemachtigde, mits is voldaan aan de voorwaarden voor herinschrijving als opgesteld door De Raad van Toezicht. Deze voorwaarden zijn door de directeur van OCNL bekrachtigd (Periodiek Overleg 1-2020, OCNL-EZ-OvO , d.d. 13 juli 2020).

Examiners bij het OCNL of het EOB, die nog staan ingeschreven als Octrooigemachtigde, wordt verzocht zich uit te schrijven uit het register van octrooigemachtigden. Men kan wel als geassocieerd lid betrokken blijven bij de orde van octrooigemachtigden.

Lees ook

» Octrooigemachtigde, iets voor mij?
» Vacatures en stageplaatsen voor octrooigemachtigden