NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo

The Law (Dutch)

Octrooibescherming is in Nederland wettelijk geregeld in de  Rijksoctrooiwet en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling. De wet geeft ook regels voor het functioneren van de Orde,  voor de Raad van Toezicht en voor de opleiding tot octrooigemachtigde. Verder zijn er afspraken tussen de Orde en de overheid over het stimuleren van het octrooisysteem, de stage als onderdeel van de opleiding en de Permanente Educatie.