Veelgestelde vragen

 • Wat is een octrooigemachtigde?

  De octrooigemachtigde is een onafhankelijk, wettelijk bevoegd specialist op het terrein van octrooien, merken en modellen. Als beëdigd deskundige werkt een octrooigemachtigde in een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever en garandeert hij absolute geheimhouding. De octrooigemachtigde heeft zowel een academische technische opleiding als een gerichte juridische opleiding gevolgd. Daardoor heeft hij kijk op de technische aspecten van vindingen en is hij vertrouwd met alle juridische procedures om vindingen en ideeën te beschermen.
 • Hoe word ik een octrooigemachtigde?

  Als octrooigemachtigde ben je een onafhankelijk, wettelijk bevoegd specialist op het terrein van octrooien, merken en modellen. Je adviseert over een effectieve bescherming van kennis, producten en ideeën, treedt op namens de opdrachtgever en verzorgt de procedures voor het verkrijgen en in stand houden van de gewenste bescherming.
 • Een octrooigemachtigde of een octrooiexpert, wat maakt het verschil?

  De octrooigemachtigde
  De octrooigemachtigde is een wettelijk bevoegd en beëdigde specialist. Een octrooigemachtigde heeft een technische universitaire opleiding. Een octrooigemachtigde heeft voordat hij/zij bevoegd is en beëdigd wordt, een opleiding van ten minste drie jaar gehad onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde. Bovendien is een aantal wettelijk voorgeschreven theoretische en praktijkexamens met goed gevolg afgelegd. De octrooigemachtigde is, na zijn opleiding, verplicht aan permanente educatie te doen om zijn/haar vakkennis op peil te houden. Er is een wettelijke tuchtregeling waar de octrooigemachtigde aan onderworpen is in de vorm van een bij wet ingestelde Raad van Toezicht. Dat betekent dat een cliënt die van mening is dat de kwaliteit van de geleverde diensten onder de maat is, een klacht tegen de betreffende octrooigemachtigde kan indienen. Alleen de octrooigemachtigde (of een advocaat) is het wettelijk toegestaan om op te treden namens een cliënt bij procedures voorOctrooicentrum Nederland. Het is anderen dan octrooigemachtigden, verboden zichzelf in het economisch verkeer aan te duiden alsof zij in dat register zouden zijn ingeschreven. Alle Nederlandse octrooigemachtigden staan in dit Register ingeschreven. De meeste Nederlands octrooigemachtigden zijn voorts in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eventuele verwijtbare schade die kan ontstaan als gevolg van het doen of nalaten van de Octrooigemachtigde.

  De octrooiadviseur of de octrooiexpert
  In de markt zijn er allerhande partijen als dienstverlener actief die zich op enigerlei wijze met octrooien en uitvindingen bezighouden. Veelgebruikte aanduidingen zijn 'octrooiadviseur' of ' octrooi-expert' . Een recent voorbeeld daarvan is te vinden op http://octrooiexpert.helpt.nl/ . Dit is geen gekwalificeerde en beëdigde Nederlandse octrooigemachtigde. Hij voldoet dus ook niet aan de kwaliteitseisen zoals die door de betreffende wet- en regelgeving wel aan de octrooigemachtigden worden gesteld. Er is geen bij Wet ingestelde Raad van Toezicht die kan toezien op de kwaliteit van door hem geleverde diensten.

 • Waar vind ik contactgegevens?

  Klik hier voor de contactgegevens
 • Hoe rekent een octrooigemachtigde?

  Een octrooigemachtigde kent geen vaste tarieven en mag zelf bepalen, welke financiële afspraken hij met u maakt. Het beste kunt u dit doen tijdens het eerste gesprek dat u met elkaar heeft.