Octrooien in Nederland

In Nederland uw product of idee beschermen met een octrooi? Dan heeft u een octrooigemachtigde nodig om de aanvraag te schrijven en eventueel aan te passen op basis van bevindingen van het Octrooicentrum.

Direct een Nederlands octrooi aanvragen

Octrooien worden in Nederland verleend door Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  • De aanvraagprocedure begint met het invullen van het aanvraagformulier en het opsturen van een octrooidocument waarin u uw uitvinding beschrijft. Deze aanvraag moet voldoen aan allerlei formele en inhoudelijke eisen.
  • Vervolgens moet u binnen 13 maanden een onderzoek naar de stand van de techniek aanvragen, anders vervalt uw aanvraag. Octrooicentrum Nederland legt het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek vast in een Nieuwheidsrapport en vormt zich een mening over de inhoudelijke octrooivereisten als octrooieerbaarheid, nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid van uw vinding (de Opinie). U krijgt het rapport en de Opinie binnen 9 maanden. Soms moet u uw aanvraag naar aanleiding daarvan nog aanpassen.
  • Na uiterlijk 18 maanden publiceert Octrooicentrum Nederland uw octrooi in het Nederlandse octrooiregister. Zo snel mogelijk daarna wordt het octrooi verleend.

Octrooirechten in Nederland via een Europees octrooi

Een andere manier om een Nederland geldig octrooi te krijgen is door (na een eventuele PCT-aanvraag) een Europese octrooiaanvraag te doen. Het is niet mogelijk om een PCT-aanvraag direct als Nederlandse octrooiaanvraag voort te zetten.

→ Lees meer over internationale octrooiaanvragen

Taal van de aanvraag

U mag een aanvraag voor een Nederlands octrooi ook in het Engels indienen, maar de conclusies moeten wel in het Nederlands gesteld zijn.

Duur van octrooirechten

Het octrooi is maximaal 20 jaar geldig. Om het octrooi geldig te houden moet u jaarlijks instandhoudingtaksen betalen.