Commissies

De commissies van de Orde houden zich bezig met onderwerpen als opleiding en deskundigheidsbevordering, nationale en internationale wetgeving, belangenbehartiging en interne en externe communicatie.

Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden

 • mw. Baele (Vereniging van Industriële Eigendom)
 • dhr. De Groot (Octrooicentrum Nederland) (secretaris)
 • dhr. Mannaerts (Orde van Octrooigemachtigden)
 • dhr. Marsman (Orde van Octrooigemachtigden) (penningmeester)
 • dhr. Tangena (Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden) (voorzitter)
 • dhr. De Vries (Vereninging VNO-NCW)

Commissie IE van VNO/NCW

 • dhr. Schoenmaker (voorzitter)

Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (CVO)

 • dhr. Feenstra (voorzitter)
 • dhr. Land (secretaris/penningmeester)

Platform Formalities Officers

 • mw. De Proost (voorzitter)
 • dhr. Van Egmond (vicevoorzitter)
 • dhr. Spraakman (penningmeester)
 • mw. Custers- Van Spronsen (secretaris)
 • dhr. Ehrenburg
 • mw. Offenberg

Juridische Commissie

 • dhr. De Baat
 • dhr. Jessen
 • dhr. Van Wezenbeek
 • dhr. Wijnstra
 • dhr. Ferro
 • dhr. Visscher
 • dhr. De Lange
 • mw. Van Wanrooij (bestuur)

Commissie Internationale Ontwikkelingen

 • mw. Kingma (voorzitter)
 • dhr. De Haan (secretaris)
 • mw. Panina
 • dhr. Du Pont
 • mw. Tabeling
 • dhr. De Zeeuw
 • dhr. Mannaerts (bestuur)

Commissie Jonge Orde

 • dhr. Leeger (voorzitter)
 • mw. Schildkamp
 • dhr. Hoeben
 • dhr. Pei
 • dhr. Koekoek
 • mw. mr. dr. E.J.A van Wanrooij (bestuur)

Nederlandse CNIPA-delegatie

 • dhr. De Lang (bestuur)

Nederlandse epi Council .

 • dhr. Tangena (president)
 • mw. Hogenbirk
 • dhr. Aalbers
 • dhr. Kraak

Plaatsvervangende leden:

 • dhr. Jorritsma
 • dhr. Mulder
 • dhr. Du Pont
 • dhr. Witmans

Commissie van Acht (Octrooien)

 • dhr. De Groot (voorzitter) (Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • dhr. Van der Burg (secretaris) (Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • dhr. Van Beukering (Ministerie van Economische Zaken)
 • dhr. Van Peursem (Hoge raad der Nederlanden)
 • dhr. Blok (Het gerechtshof Den Haag)
 • dhr. Pors (Vereniging voor Industriële Eigendom)
 • dhr. Dack (Vereniging voor Industriële Eigendom)
 • mw. Rots (International Chamber of Commerce)
 • dhr. Steenbeek (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Klein (Commissie IE van VNO/NCW)
 • dhr. Feenstra(Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden)
 • dhr. Land(Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden)
 • dhr. Pijzel (Nederlandse Orde van Uitvinders)
 • dhr. Schoenmaker (Orde van Octrooigemachtigden)
 • dhr. De Lang (Orde van Octrooigemachtigden)

Commissie Beroepsvoorlichting

 • dhr Terpsma (contactpersoon)
 • dhr. Breukink
 • dhr. Barsema
 • dhr. Hogeweg
 • mw. Tepper