Hoe word ik octrooigemachtigde?

De titel van octrooigemachtigde is wettelijk beschermd. Je kunt dan ook alleen octrooigemachtigde worden door het examen te halen en een stage onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde te doorlopen.

Je hebt allereerst een technische of exacte opleiding op masterniveau nodig zoals:

  • werktuigbouw, lucht- en ruimtevaarttechniek of elektrotechniek
  • industrieel ontwerpen, civiele techniek of bouwkunde
  • chemie, chemische technologie of biochemie
  • biotechnologie, moleculaire biologie of microbiologie
  • medicijnen of diergeneeskunde
  • informatica, materiaalkunde of natuurkunde

Als je aan die voorwaarde voldoet, kun je solliciteren op een (betaalde) stageplaats bij een octrooibureau of -afdeling. De meeste octrooigemachtigden hebben enkele jaren ervaring op hun vakgebied of zijn gepromoveerd.

De stage

Als je wordt aangenomen werk je drie jaar als octrooigemachtigde in opleiding onder begeleiding van een gekwalificeerd octrooigemachtigde. Je begint door kleine taken over te nemen, die je begeleider nakijkt. Langzamerhand krijg je grotere opdrachten en meer zelfstandigheid. Zo krijg je steeds meer ervaring met de juridische manier van denken en oefen je je in het opstellen van adviezen en aanvragen.

De theorie

Tegelijkertijd volg je in deeltijd de theoretische opleiding bij je stageorganisatie of bij Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden. Je leert dan:

  • juridische kennis (algemeen, octrooirecht en overig recht rond intellectueel eigendom, Europees recht/mededinging) en beroepsattitude
  • communicatieve vaardigheden
  • praktische vaardigheden rond octrooiaanvraag en inbreukadvies

Het vraagt een forse tijdsinvestering om de opleiding – met veel zelfstudie - naast de stage op tijd af te ronden.
→ Lees meer over de opleiding
.

 

Het examen

Het Nederlandse examen voor octrooigemachtigden bestaat uit drie proefopdrachten (twee octrooiaanvragen en een advies). De andere 3 tentamens toetsen de theorie. De tentamens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie Octrooigemachtigden.
→ Lees meer over het examen
.

Inschrijven in het register

Nadat je drie jaar onder begeleiding werkervaring het opgedaan en de examens hebt gehaald, kun je je beëdigd worden en je inschrijven in het Register voor Octrooigemachtigden. Na deze verplichte inschrijving kun je als zelfstandig Nederlands octrooigemachtigde aan de slag in de vrije praktijk, bij een octrooibureau of bij een bedrijf.

Ook Europees octrooigemachtigde worden?

De meeste Nederlandse octrooigemachtigden zijn daarnaast ook Europees Octrooigemachtigde (European Patent Attorney). Hiervoor moet je een 16 maanden durende opleiding volgen. Ook hierbij hoort een stage, maar de Nederlandse stage voldoet hiervoor ook. In de praktijk krijgt iedere Nederlandse octrooigemachtigde immers al te maken met Europees recht. Vaak lopen Nederlandse en Europese opleiding dan ook door elkaar heen.
→ Lees meer over de over de opleiding voor Europees octrooigemachtigde
.

Permanente educatie

Na je inschrijving ben je verplicht je kennis op peil te houden. Zo blijf je op de hoogte van wetswijzigingen, jurisprudentie en ontwikkelingen op je eigen vakgebied.

Lees ook

→ Octrooigemachtigde, iets voor mij?
→ Vacatures en stageplaatsen voor octrooigemachtigden