Bestuur van de Orde

Het bestuur van de Orde wordt gekozen door de leden. Op dit moment is de samenstelling als volgt:

Voorzitter:   dr. R.-J. de Lang mail
Secretaris:   mw. mr. Dr. E.J.A. van Wanrooij mail
Penningmeester:   ir. M. van Rooij mail
Leden:  

mw ir. M.J. Smilde- Westmaas
drs. J. Mannaerts
dr. T. Beetz
ir. T.G.R. Reijns